ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"
град София, район Оборище

Документи

Прикачени документи

ПДДГ 23-24- актуализиран.doc
ПРОГРАМНА СИСТЕМА със седмични разпределения за 2023-2024 уч. година.docx
учебен план 23-24.docx
ПДДГ 22-23- актуализиран.doc
Адаптация в ДГ
Механизъм за противодействие на тормоза в ДГ
ПРОГРАМНА СИСТЕМА с ОН.docx
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА за корупция.docx
Поверителност на личните данни.docx
Вътрешни правила за работа в условията на ИЕО
Мерки повишаване качеството на образованието.pdf
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Програмна система
Етичен кодекс 2020
Стратегия 2020-2024г.
Правила за работа на ДГ №100 в извънредна ситуация - 22 Май 2020г.
Инструкция за защита на лични данни ДГ 100 - 18 Май 2018г.
Правилник за дейността - 29 Ноември 2016г.
Правилник за вътрешния трудов ред - 29 Ноември 2016г.
Етичен кодекс - 28 Ноември 2016г.
Стратегически план за развитие - 28 Ноември 2016г.