ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"
град София, район Оборище

За нас

Детска градина №100 „Акад. Пенчо Райков” се намира в тихата идеална част на град София, район “Оборище”. Помещава се в две фамилни къщи и един апартамент, където са настанени пет групи 3-7 годишни деца, разпределени по възрастов признак. Сградите са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и и предоставят възможност за качествено и пълноценно отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата.

Условията за отглеждане и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът на помещенията е съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Във всички групи са създадени оптимални условия за доминираща игрова дейност, осигурени са учебни помагала и пособия за подпомагане овладяването на компететностите, посочени в държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Осигурена е образователна среда, гарантираща високи постижения при подготовката за училище на подлежащите на задължително предучилищно образование деца.

Всички групи разполагат с уютни занимални, обзаведени със съвременни мебели и достатъчно осветление, кътове за игра и подходящи за възрастта на децата играчки и книжки; бели интерактивни дъски, компютри, телевизори, DVD плейъри; бели магнитни дъски и стативи; съвременни нагледни материали и др.

Обособени са спални помещения с цветно детско спално бельо - различно за всяка група, коридори с гардеробчета и санитарни възли. Организацията на предметната среда и цветовото оформяне на помещенията във всяка група имат свой стил, съобразени са с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група.

С усилията на директора и с помощта на  родителите е обновена голяма част от материалната база в сградите и на двора.

В двата двора на детската градина са разположени площадки за всички групи, обезопасени с подходяща настилка и оборудвани с различни уреди, където децата общуват и играят с удоволствие.

В сутерена на централната сграда е разположен кухненският блок, отговарящ на съвременните хигиенни изисквания, оборудван с изцяло обновени уреди за работа.

ДГ № 100 се отоплява с централно парно и има постоянно течаща топла вода. За сигурността на заведението е инсталиран СОТ и видео охрана от фирми, определени от СО.

В ДГ№100 има установен пропускателен и санитарно-епидемиологичен режим, предлага се рационално и здравословно хранене на децата. Седмичното меню се поставя на таблата за информация на вниманието на всички родители.

По стените и коридорите  е изложено детско творчество, създадено от децата с подкрепата на техните учители.

Традиции на детското заведение:
- В края на всяка учебна година, в присъствието на родители и много приятели, децата изпълняват специално подготвена програма на професионална сцена.
- Ръководството на ДГ №100 организира за децата всяка година ски училище и летен лагер.

ДГ №100  се гордее със своя отлично подготвен, компетентен и мотивиран педагогически екип, всеотдаен помощен персонал и прекрасни деца, които печелят награди за участието си в конкурси и състезания.
В двата двора са разположени площадки за всички групи, оборудвани с различни уреди и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие.