ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"
град София, район Оборище

Групи

             

                                                                                                        За учебната 2022/2023 година

                             

                   Централна сграда, ул. "Велико Търново" № 2                                                         Филиал: ул. "Велико Търново" №4

                  

                      I  ет.  II  група 4-5 г.                                                                                                              I  ет.   I  група 3-4 г.

                          Учители:  г-жа   Капка Тикилянова                                                                            Учители: г-жа Веселка Стефанова

                                      г-жа   Марина Колева                                                                                                 г-жа Теодора Симеонова

                                                Пом. възпитател: Полина Томова                                                                          Пом. възпитател: Поли Драгостинова

 

 

                      II ет.  III група 5-6 г.                                                                                                            II ет.   IV група  6-7 г.

                          Учители: г-жа  Цвета Шейтанова                                                                              Учители: г-жа Павлинка Йотова

                                         г-жа  Цветанка Стоянова                                                                                             г-жа Дима Събева

                                                  Пом. възпитател: Стефани Коева                                                                              Пом. възпитател: Елена Христова

 

 

                                                                                                    Филиал: ул. "Марин Дринов" № 11а

                                                                                                                      II група 4-5 г.

                                                                                                     Учители: г-жа Габриела Иванова

                                                                                                                     г-жа Стилияна Абаджиева

                                                                                                                          Пом. възпитател: Лилия Петкова