ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"

град София, район Оборище

ДГ №100 Акад. Пенчо Райков - София, Оборище

Детска градина №100 „Акад.Пенчо Райков” се намира в идеалния център на град София, район “Оборище”. Помещава се в две фамилни къщи и един апартамент.

Сградите са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес. Има 5 групи за деца на възраст от 3 до 7 г., които са сформирани по възрастов признак.

Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Осигурена е образователна среда, гарантираща високи постижения при подготовката за училище на  подлежащите на задължително предучилищно образование деца.

ДГ №100 се гордее с отлично подготвен, компетентен и мотивиран педагогически екип, с всеотдаен помощен персонал и прекрасни деца, които печелят награди в конкурси и състезания.