ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"
град София, район Оборище

Отваряме за всички на 26.09.2022г.

Отваряме за всички на 26.09.2022г.

Съобщение за ремонтните дейности и организацията от 01.09.2022г.

Съобщение за ремонтните дейности и организацията от 01.09.2022г.

"Мама, татко и аз заедно на Черни връх"

"Мама, татко и аз заедно на Черни връх"

Съобщение за ремонтните дейности и лятната организация

Съобщение за ремонтните дейности и лятната организация

Карантина на Първа група

Карантина на Първа група

Заповед на МЗ от 19.10.2021г.

Заповед на МЗ от 19.10.2021г.

Карантина

Карантина на групата от филиала на ул. "Марин Дринов"№11

Възможност за отлагане на постъпването

Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община - 14.10.2021

Отсъствия на децата ,записани за задължително предучилищно образование

Отсъствия на децата ,записани за задължително предучилищно образование

Здрвно- профилактични карти за 2021-2022 уч. година

Здрвно- профилактични карти за 2021-2022 уч. година

Насоки за работа през учебната 2021/2022г. в условията на COVID-19

Насоки за работа през учебната 2021/2022г. в условията на COVID-19

Медицински документи за новата учебна година

Медицински документи за новата учебна година

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВА ГРУПА

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВА ГРУПА

Отсъствия м. април 2021г.

Отсъствия м. април 2021г.