ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"
град София, район Оборище

Карантина

  

                 Уважаеми родители,

  От 19.10.2021г. до 28.10 2021г. включително, децата от Първа- а група и персоналът

  от филиала на ул. "Марин Дринов" № 11 а са в карантина, поради контакт с член на персонала

  с положителен ПСР тест за COVID-19.

  Контактни лица са всички, присъствали в градината на 19.10.2021г.

  Родителите на децата имат право на болничен за карантина, издаден от личния лекар.

  Всички отсъствия  за периода ще бъдат извинени служебно.

  На разположение съм за уточнения и въпроси.

 

  Златка Атанасова

  Директор на ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"