ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"
град София, район Оборище

Необходими документи за новопостъпващи деца и за децата след лятната ваканция

Документи за прием на новопостъпващи деца през септември

 

  1. Здравен картон за дете -купува се от книжарницата.
  2. Лична здравно профилактична карта- купува се от книжарницата и се попълва от личния лекар
  3. Препис от направените имунизации на детето с дата и серия на ваксината. Деца без редовни за възрастта имунизации не се приемат в детската градина
  4. Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба. Изследването важи 15 дни
  5. Резултат от изследване за глисти- шишенце и перианален отпечатък –отрицателен. Изследването важи 15 дни
  6. Бележка, че детето не е в контакт с ОЗБ- до 3 дни преди постъпването
  7. Изследване на кръв и урина , извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина.

 

 

 

 

Необходими документи за децата от ДГ № 100 след лятната ваканция

 

  1. Бележка за контакт с ОЗБ –до 3 дни преди постъпването. Бележката може да бъде заменена с декларация от родителите,че не знаят детето да е било в контакт с ОЗБ,попълнена предварително
  2. Профилактичен преглед от личния лекар, отразен в лично -здравно профилактична карта.Децата,които са посещавали детската градина през лятото,следва да представят ЛЗПК до края на м. септември
  3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни бактерии и паразити, извършено не по рано от 15 дни преди постъпва/ ако детето е отстъствало повече от два месеца.

Без необходимите мед. документи децата няма да бъдат приемани в детското заведение.

Прикачени документи

ДГ.docx