ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"
град София, район Оборище

Карантина на Първа група

    

                    Уважаеми родители,

         От  03.11 до 12.11 2021г. включително  дцата и персоналът от Първа група

       в сградата на ул. "Велико Търново" № 2 са в карантина, поради контакт с член на персона

       с положителен тест COVID- 19.

       Родителите на контактните деца имат право на болнични, а отсъствията  за периода на останалите,

       ще бъдат извинени служебно.

       На разположение съм за уточнения и въпроси.

    

      Златка Атанасова

      Директор на ДГ №100 "Акад. Пенчо Райков"